Technische kennisdagen 2021

Nieuws

Technische kennisdagen 2021

TKD_Sportfondsen_2021_2.jpg

Meld je aan voor de Technische kennisdagen van Sportfondsen Nederland

Ben je benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van zwembadtechniek en -wetgeving? Mis dan de Technische Kennisdagen niet! Sportfondsen én niet-Sportfondsen-zwembaden: alle TD’ers, managers en andere geïnteresseerden zijn welkom.

Al op de hoogte van het nieuwe zwemwaterbesluit?

Het thema van dit jaar is de nieuwe Omgevingswet met speciale aandacht voor het nieuwe Zwemwaterbesluit, zoals deze naar verwachting per 1 juli 2022 in werking gaat treden. Zoals je van ons gewend bent zullen wij je hierover op een duidelijke en begrijpelijke wijze informeren, met nadruk op de praktische kanten en hoe hiermee om te gaan als zwembadtechneut en -manager.

Alles weten over de nieuwe wetgeving en het functioneren van de manager en Technische Dienst hierin? Bezoek een van de Technische Kennisdagen en volg lezingen over:

Nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten die onder andere betrekking hebben op jouw zwembad. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu en water. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving en zorgt voor meer ruimte voor lokaal maatwerk (burgers en ondernemers worden meer betrokken) en betere en snellere besluitvorming.

Wat is de invloed van de nieuwe Omgevingswet op jouw zwembad en hoe moet je dit zien ten opzichte van de huidige wetgevingen?

Zwemwaterbesluit 2022

Ook de WHVBZ wordt geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. Gelijktijdig met het invoeren van deze wet is de gelegenheid genomen om het Zwemwaterbesluit (BHVBZ) grondig te moderniseren, waarbij de belangrijkste aanpassing is dat we van een middel- naar een doelvoorschrift gaan. Concreet houdt dit in dat je meer zelf verantwoordelijk bent voor veilige accommodatie en een goede zwemwaterkwaliteit. Vragen die hierbij optreden en waar wij jou antwoord op geven zijn: Hoe borg ik de Hygiëne en Veiligheid? Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid van de exploitant? En hoe realiseer en controleer ik de goede zwemwaterkwaliteit?

Risicoanalyse zwembaden

Belangrijk onderdeel bij het beoordelen van de hygiëne en veiligheid en aansprakelijkheid van de exploitant is de risicoanalyse die verplicht uitgevoerd moet worden. Wie mag/moet deze risicoanalyse opstellen, waar moet deze aan voldoen en zijn de te nemen maatregelen proportioneel en voldoende. Wij gaan jou op een praktische manier meenemen door de risicoanalyse om deze op te kunnen stellen of (indien door derden opgesteld) te kunnen beoordelen en hier mee te kunnen werken.

Welke parameters moeten we meten en welke invloed hebben deze?

Vanwege de aanpassing van de wetgeving van een doel- naar middelvoorschrift is door de wetgever het aantal meetwaarden waaraan de water- en luchtkwaliteit moet voldoen fors uitgebreid. De bestaande en nieuwe paramaters worden behandeld (wat, hoe vaak, waar), tevens wordt ingegaan op de installaties en procesvoering om aan de nieuwe parameters te voldoen en worden verschillende praktijkvoorbeelden behandeld. Dit zodat je al een eerste inschatting kunt maken waar jouw installaties mogelijk aanpassingen vragen.

Aan de slag!

Met het volgen van deze lezingen, krijg je handvatten om direct in jouw accommodatie aan de slag te gaan met deze zaken. Wie weet hadden we het in de voorbeelden wel over jouw zwembad! Tijdens de dag wisselen we onderling ook informatie uit en is er voldoende tijd om bij te praten met collega-zwembadtechnici en -managers. Zij hebben vast ook nog mooie en praktische tips!

TKD_Sportfondsen_2021_1.jpg

Waar & wanneer?

We bieden de Technische Kennisdag 7 keer aan, namelijk op:

  • Dinsdag 14 september van 09.30 tot 16.30 uur in Eindhoven - verstreken
  • Woensdag 15 september van 09.30 tot 16.30 uur in Zwolle - verstreken
  • Woensdag 22 september van 09.30 tot 16.30 uur in Zwijndrecht - verstreken
  • Donderdag 23 september van 09.30 tot 16.30 uur in Haarlem – verstreken
  • Woensdag 13 oktober van 09.30 tot 16.30 uur in Eemnes – verstreken
  • Dinsdag 26 oktober van 09.30 tot 16.30 uur in Eemnes – verstreken
  • Donderdag 27 januari van 09.30 tot 16.30 uur – Extra datum! Binnenkort kun je je hiervoor aanmelden. Houdt de website in de gaten.

Kosten

De kosten voor deelname aan een Technische Kennisdag zijn € 325,- per persoon (exclusief btw), inclusief lunch. Sportfondsenaccommodaties en afnemers van Sportfondsen Technisch Management betalen € 150,- per persoon.

Meld je aan!

Ga naar het inschrijfformulier en schrijf je in voor de Technische Kennisdag bij jou in de regio.

Meer informatie?

Neem contact op met Arno van der Lubbe: a.vanderlubbe@sportfondsen.nl of 020 – 355 04 19.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.