Ziekte- en verzuimbegeleiding

HR

Ziekte- en verzuimbegeleiding

Elke organisatie heeft te maken met verzuim en mogelijk met arbeidsongeschiktheid.

230117-Sportfondsen-124052

HR-services heeft expertise over het verzuimproces en wet- en regelgeving vastgelegd in haar werkprocessen. Dat doen wij in samenwerking met arbeidsdeskundigen.

Verkorten verzuimduur
Wij ondersteunen je als werkgever en werken toe naar het verkorten van de verzuimduur en het vroegtijdig re-integreren van een medewerker. Ontwikkelingen, oorzaken van verzuim houden we regelmatig tegen het licht en je krijgt informatie over beleidsmatige aanpassingen.

Overleg langdurig zieken
Samen met de arbodienst en arbeidsdeskundigen organiseren wij regelmatig een Overleg Langdurig Zieken. Hierin staan de verzuimsituaties met een (mogelijk) langdurig karakter centraal. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter toetsen wij of aan de verplichtingen is voldaan. Je ontvangt een deskundig advies gericht op mogelijke hervatting en re-integratie.

Kenmerkend is dat dit advies niet stopt bij de WIA-beoordeling na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Dit is extra belangrijk als je eigen risicodrager voor de WIA (WGA) bent. Immers, je blijft vanaf dat moment nog steeds verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie.

Lastig traject? Je krijgt advies
Het verloop van een arbeidsongeschiktheidstraject is heel divers en kan grillig zijn door verschillende oorzaken: strikte en moeilijk te doorgronden (ZW en WIA) wet- en regelgeving, financiële en organisatorische impact binnen jouw organisatie en de persoonlijke omstandigheden van jouw medewerkers . HR-services begeleidt en adviseert je op al deze terreinen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Meer informatie?

Nog 500 tekens resterend
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.