Beheer en onderhoud

Bouw & Techniek

Beheer en onderhoud

Je kunt de onderhoudskosten alleen laag houden als jouw accommodatie goed is onderhouden.

Bouw & Techniek.jpg

Uit matig onderhoud kunnen immers hoge kosten voortvloeien. Met gestructureerd dagelijks onderhoud zorg je er zelf voor dat het gebouw en de installaties in conditie blijven. Maar voor de langere termijn is planmatig onderhoud noodzakelijk. Sportfondsen heeft alles in huis om je te ondersteunen met jaarlijkse of meerjarige onderhoudsplannen.

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud, vastgelegd in een onderhoudsplan, zorgt ervoor dat de accommodatie in stand blijft en in een optimale conditie gehouden wordt. Dat gebeurt onder meer door meerjarig onderhoud aan gebouw en installaties. We maken een onderscheid tussen een:

  • Meerjaren Onderhoud Plan (M.O.P.)
  • Onderhoud Jaar Plan (O.J.P.)

Het Meerjaren Onderhoud Plan geeft op duidelijke wijze inzicht in het totaal van de te verwachte onderhoudskosten voor de komende periode van tien jaar. Met dit inzicht worden weloverwogen afwegingen gemaakt ten aanzien van de toekomst van de accommodatie. Het is ook mogelijk om een periode langer dan 10 jaar uit te laten werken, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar. Het M.O.P. maakt onderscheid in de verschillende bouwdelen en installaties en wordt per ruimte opgenomen.

Het Onderhoud Jaar Plan is een afgeleide van het M.O.P. In het betreffende jaar wordt er op basis van het M.O.P. een overzicht gemaakt van datgene dat daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Het O.J.P. kan vervolgens ingediend worden bij de eigenaar van het gebouw om gebudgetteerd en geoormerkt budget vrij te maken voor onderhoud.

Uitbesteden
Je kunt het meerjarig onderhoud met een gerust hart uitbesteden aan de deskundigen van Sportfondsen. Wat valt eronder?

  • Het opstellen van onderhoudsplannen (M.O.P. en O.J.P);
  • Presentatie van deze plannen aan bestuur en/of gemeente;
  • Voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden: vergunningstraject, bestek, aanbesteding;
  • Bouwbegeleiding: budgetbewaking, directievoering, oplevering en nazorg.

Maatschappelijk verantwoord
Optimaal beheer en onderhoud is noodzakelijk. Je verhoogt niet alleen de economische waarde van een pand, je verlaagt ook de exploitatiekosten. Tot slot zorg je met effectief onderhoud dat je ook energiekosten bespaart. Zo neemt jouw bedrijf ook verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Wil je meer informatie over technisch advies bij beheer en onderhoud? Neem dan contact met ons op via 020 3550 419 of vul het formulier in.

Meer informatie?

Nog 500 tekens resterend
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.