Technisch Management

Bouw & Techniek

Technisch Management

Wil je jouw accommodatie succesvol exploiteren, dan zal het gebouw en de techniek goed in orde moeten zijn.

Bouw & Techniek.jpg

Goed technisch beleid vereist echter kennis van zaken. Jouw accommodatie moet bijvoorbeeld voldoen aan de nieuwste wetten en regels op het gebied van milieu en legionellapreventie.

Technisch Management voor echte ondersteuning
De dienst ‘Technisch Management’ is zo ingericht dat er binnen je eigen accommodatie een eigen (parttime) technische dienst aanwezig is, of wordt ingehuurd, voor de procesvoering en uitvoering van het dagelijks onderhoud. Onze technische professionals zorgen voor een langetermijnstrategie en voor optimale onderhoudsprocessen. Alle technische zaken in jouw accommodatie zijn met Technisch Management van Sportfondsen op orde.

Je kunt ervan uitgaan dat wordt voldaan aan de geldende wetgevingen en ook aan de geldende technische veiligheidsbepalingen, waarbij het Keurmerk Veilig & Schoon niet alleen voor het zwembad maar bijvoorbeeld ook voor de gymzalen als leidraad wordt gebruikt.

Jouw managementpositie wordt hierdoor, indien er sprake kan zijn van aansprakelijkheid in geval van calamiteiten of negatieve gebeurtenissen (bijv. constatering legionella, brandveiligheid, etc.), aanmerkelijk sterker.

Wat kan je concreet verwachten op de werkvloer?

  • Er wordt gewerkt met een vooraf vastgesteld werkplan. Deze is door de technisch coördinator in overleg met en onder verantwoording van het management opgesteld;
  • De technisch medewerker blijft onder verantwoording van het management functioneren;
  • De technisch coördinator heeft een controlerende én coachende taak over de technisch medewerker en maakt namens het management ter plaatse werkafspraken om het werkplan te realiseren;
  • De technisch coördinator controleert en adviseert het management inzake de onderhoudsbudgetten, de procesvoering en het energiegebruik;
  • Dat er in redelijkheid voldaan (gaat) wordt (worden) aan alle geldende wetgevingen en derhalve ook aan alle geldende technische veiligheidsbepalingen;
  • Vakbekwame vertegenwoordiging;
  • Dat technisch feitelijk voldaan wordt aan de eisen van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Wil jij ook graag meer grip hebben op de technisch onderdelen van jouw accommodatie? Of wil je continue voldoen aan jouw zorgplicht? Lagere exploitatiekosten en minder risico op aansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op via 020 355 0419 of vul het formulier in.

Meer informatie?

Nog 500 tekens resterend
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.